Charitatívny koncert sa uskutočnil v nedeľu 22. júna 2014 o 16tej hodine v evanjelickom kostole v Martine a za hojnej účasti priniesol výťažok Stredisku Evanjelickej DIAKONIE – Domu Dobrého Pastiera v Sučanoch.

Podujatie sa uskutočnilo ako pilotný projekt FONDU POMOCI DELUVIS, ktorý sa spoločnosť DELUVIS rozhodla zriadiť ako nástroj vyjadrujúci politiku filantropie spoločnosti. Protagonistami tohto komorného koncertu boli hobojistka Zuzana Grejtáková a harfista Michal Matejčík. Netradičné spojenie dvoch umelcov a dvoch hudobných nástrojov bolo nielen auditívnym, ale i duchovným zážitkom, nakoľko v priestoroch evanjelického kostola v Martine ešte vynikla výnimočnosť oboch hudobných nástrojov. Ako vo svojom príhovore spomenul pán farár Kubík, oba tieto nástroje boli využívané aj v biblických časoch, kde napríklad Kráľ Dávid hrával na harfu vždy, keď vo svojom okolí pociťoval hnev a nevraživosť. Tóny harfy mali ľudí primäť k pokojnejšiemu životu a „vyhnať diabla“. To sa podarilo i na tomto benefičnom koncerte. Hodina nadpozemskej hudby a toto podujatie samotné si kládlo za cieľ priviesť mnohých z nás k zamysleniu sa a najmä spomenúť si na tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Práve preto bol výťažok z koncertu venovaný tým, ktorí potrebujú špeciálny druh starostlivosti a pomoci. 50 obyvateľov Domu Dobrého Pastiera v Sučanoch tak mohlo vďaka spoločnosti DELUVIS a dobrovoľným príspevkom návštevníkov pocítiť, aké to je, keď na nich niekto myslí.

Príjemný nedeľný podvečer bol tak zavŕšený i ďakovnými slovami z úst riaditeľky strediska v Sučanoch, pani Taškárovej, ktorá v stredisku pracuje od jeho otvorenia. Týmto vydareným a úspešným filantropicky zameraným projektom spoločnosť DELUVIS odštartovala sériu aktivít upriamených na pomoc a na starostlivosť o ľudí v núdzi.

Viac fotografií z komorného koncertu nájdete TU.